Artiklar

Sexualiteten och människans utveckling

Signum 1993.

En psykoanalytisk meditation över äktenskapet

Signum 1992.

Psykosomatik ur en psykoanalytikers synvinkel

Dalarnas forskningsråd. Rapport 1. 1990.

Tankar om kvinnlighet

Tidskrift för psykoterapi 1989.

Eftertankar – neurovetenskap möter psykoanalys

Psykoterapi, nr 2 maj 2013

Neurovetenskapen ger nytt djup åt psykoanalysen

Psykoterapi, nr 1 februari 2013, årg 22

The Deformed Self

Symposium i Delphi 23-25 juli 2000

Psykoterapi och själavård

ArsMedicina. 2000:1

Sexualiteten och människans utveckling

Signum 1993

En psykoanalytisk meditation över äktenskapet

Signum 1992.

Psykosomatik ur en psykoanalytikers synvinkel

Dalarnas forskningsråd. Rapport 1. 1990

Manligt och kvinnligt språk

Nordisk sexologi 1989

Terapi vid tidiga störningar

Tidskrift för psykoterapi 1988

Forms of the oedipus complex

Scand.Psychoanal.Rev 1987

Patterns of thinking

Int.J.Psychoanal. 1985

Om manligt och kvinnligt språk

Jämfo. Rapport nr 3. 1985.

Onda barn, finns de?

Tidskrift för psykoterapi 1984.

On difficulties arising in transference and countertransference when analyst and analysand have different socio-cultural backgrounds

Int.Rev.Psychoanal. 1984

Psykoterapi över kulturgränser

Tidskrift för psykoterapi 1983

Psykosomatiska sjukdomar

Tidskrift för psykoterapi 1983

Icke verbal kommunikation

Psykisk Hälsa 1981

Psykoanalysen och kvinnopsykologin

Psykisk Hälsa 1979

Verksamhet

Recensioner

Bortom drifterna

Sv. Psykoanal. medlemsblad ”Bulletinen” nr 32. 2000

Kvinnliga och manliga mönster

Grekisk facktidskrift 2000

Bortom drifterna

Signum 1990:2