Verksamhet

Verksamhet

Psykodynamisk Terapi

Jag erbjuder psykodynamisk psykoterapi och psykoanalys.
Mitt arbete är grundat på utbildning i klassisk psykoanalys och neuropsykoanalys.

Psykoterapi

Psykoanalys

Neuropsykoanalys

Andlig vägledning
& Andliga övningar

Jag erbjuder andlig vägledning och ”Andliga övningar i vardagen” för enskilda personer.

Retreater
& Samtalsgrupper

Jag leder retreater vid olika retreatgårdar med dagliga enskilda samtal samt leder samtalsgrupper i trosfrågor.

Föreläsningar
& Handledning

Jag föreläser och skriver om psykoterapi och andlig vägledning. Jag ger handledning.